Montag, 13. September 2021
  • Montag, 13. September 2021 - |    Dienstbeginn für alle Lehrer*innen

  • Montag, 13. September 2021 - |    Klassenzuweisung 2.-8. Klassen, 8:00 Uhr

    Klassenzuweisung 2.-8. Klassen, 8:00 Uhr


  • Montag, 13. September 2021 - |    WH-Prüfungen, 09:30 Uhr

    WH-Prüfungen, 09:30 Uhr


  • Montag, 13. September 2021 - |    14:00 Uhr, Klassenzuweisung 1. Klassen

    14:00 Uhr, Klassenzuweisung 1. Klassen