Staatsfeiertag (unterrichtsfrei)
Freitag, 1. Mai 2020 - Freitag, 1. Mai 2020